Om oss

Glöm inte bort våra huvudsponsorer:


Årsmöteshandlingar  2019

Kallelse till Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2018 Kulturföreningen kvarteret Almen

Balansrakning

Resultaträkning 2018

Kulturföreningens stadgar

Stadgarna Almen PDF

Föreningens ändamål och verksamhet:
Föreningen har till ändamål att arbeta för att bevara och utveckla Kvarteret Almen i
Karlstad genom att skapa en för alla åldrar öppen och publik mötesplats för
kulturaktiviteter i samklang med kvarterets kulturhistoriska karaktär.
Föreningen vill arbeta for att befrämja utställningar, workshops, seminarier,
installationer och skapande verksamhet av olika slag som exempelvis konst,
litteratur, musik, hantverksaktiviteter, byggnadsvård, renovering etc
Föreningen vill arbeta genom att samverka med aktuell kommunal nämnd samt
andra föreningar inom kulturområdet,

Kulturföreningen kvarteret Almens förtroendeposter:

Styrelsen 2018

Hans Kleine, ordförande
Beatrice Johansson, kassör
Anna-Maria Lindh, vice ordförande
Hanna Ankarstrand, sekreterare
Vakans

Suppleant:
Kjell Eriksson
Vakans

Revisor
Håkan Andersson

Revisorssuppleant:
Hans Olsson

Valberedning:
Johan Forssblad
Olle Myrin