Om oss

Glöm inte bort våra huvudsponsorer:

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sign protokoll årsmötet 2021

Almen 2020 Balansrapport

Almen 2020 Resultatrapport

______________________________________________________________________________________________________________________________

Årsmötet verksamhetsåret 2020 blev inställd på grund av pandemin.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll Föreningsmötet dec 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse till Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2018 Kulturföreningen kvarteret Almen

Balansrakning

Resultaträkning 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturföreningens stadgar

Stadgarna Almen ( se även justeringar) PDF

Beslutade stadgeändringar på mötet 19 dec 2019

Föreningens ändamål och verksamhet:
Föreningen har till ändamål att arbeta för att bevara och utveckla Kvarteret Almen i
Karlstad genom att skapa en för alla åldrar öppen och publik mötesplats för
kulturaktiviteter i samklang med kvarterets kulturhistoriska karaktär.
Föreningen vill arbeta for att befrämja utställningar, workshops, seminarier,
installationer och skapande verksamhet av olika slag som exempelvis konst,
litteratur, musik, hantverksaktiviteter, byggnadsvård, renovering etc
Föreningen vill arbeta genom att samverka med aktuell kommunal nämnd samt
andra föreningar inom kulturområdet,

Kulturföreningen kvarteret Almens förtroendeposter:

Styrelsen 2021

Hans Kleine, ordförande
vakant    kassör
vakant    sekreterare

Suppleant:
Kjell Eriksson
vakant

Revisor
Håkan Andersson

Revisorssuppleant:
vakant

Valberedning:
vakant